Price Waterhouse Coopers

W grudniu 19 mamy 2007 w Westergasfabriek Amsterdam een warsztat przewidziane dla Price Waterhouse Coopers. Dobrze pokryliśmy podłoże Zuiveringshal Oost, a następnie odłożyliśmy nasze „ściany graffiti”. Uczestnicy pracowali razem nad różnymi dziełami sztuki. Najpierw ćwiczono i wyjaśniono pewne techniki, następnie opracowano temat „Price Waterhouse Coopers” na luźnych płótnach. Zobacz przegląd wszystkich naszych warsztaty lub zażądaj informacji za pośrednictwem naszego KONTAKT strona.

Informacje, porady lub wycena?

Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj odpowiedź już dziś.