Rynek zachęt graffiti

Program motywacyjny Graffiti Marketplace in Amsterdam

Kreatywna przerwa na spotkanie Marketplace